Bezrobocie we współczesnej gospodarce

0
1086

Bezrobocie jest bardzo negatywnym zjawiskiem z jakim spotykamy się w wielu gospodarkach. Nie jest to jedynie negatywna sytuacja z punktu widzenia ekonomicznego, ale również społecznego. Ludzie jacy długo nie mają pracy mogą wpadać w patologie społeczne, co jest groźne dla całego społeczeństwa. Z tego powodu dla wielu krajów priorytetem jest walka z bezrobociem, co możemy zobaczyć choćby w działaniach administracji amerykańskiej. Nie każdy rodzaj bezrobocia w gospodarce kapitalistycznej jest jednak niekorzystny. Znacznie gorszą sytuacją jest stan w jakim występuje na rynki niedobór pracowników. Brak odpowiedniej ilości siły roboczej wymusza poszukiwanie jej poza granicami kraju. Jeśli koszty korzystania z takiej siły roboczej nie są opłacalne, konieczne jest przeniesienie przedsiębiorstwa lub jego zamknięcie. Naturalnym rodzajem bezrobocia jest tak zwane bezrobocie ruchome, jaka występuje w przypadku pracowników, którzy stracili jedną pracę a poszukują nowej. Takie bezrobocie ma często charakter krótkotrwały. Jeśli przerodzi się w trwałe bezrobocie możemy mówić o zjawisku negatywnym. Trwałe bezrobocie to między innymi problemy finansowe, ale również utrata umiejętności koniecznych do znalezienia pracy na rynku pracy.

http://www.blizejwiedzy.pl/