Dochody krajowe – skąd biorą się środki w budżecie?

0
1223

Dochodami budżetu państwa nazywamy wszelkie środki finansowe, wpływy pochodzące z opodatkowania osób fizycznych oraz przedsiębiorstw. Środki te wydatkowane są na finansowanie wszelkich potrzeb bieżących dla wypełniania bieżących zadań państwowych. Oprócz podatków i opłat na dochody budżetu państwa składają się: wypłaty z zysków przedsiębiorstw, dywidendy, akcyzy i cła, wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego, wpłaty własne z nadwyżek dochodów państwowych jednostek budżetowych, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, odsetki od pożyczek krajowych i zagranicznych udzielonych z budżetu państwa, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych, odsetki od lokat terminowych ustanowionych z ze środków na rachunku bankowym skarbu państwa, wszelkie kary pieniężne (grzywny, mandaty) na rzecz jednostek budżetowych, spadki i darowizny na rzecz skarbu państwa. Ponadto istnieją jeszcze dochody pochodzące z prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, jednak nie stanowią one dochodów a przychody skarbu państwa i wykorzystywane są na uzupełnianie i wyrównywanie deficytu budżetowego.

http://www.kapitalka.pl/