Edukacja

0
1239

Edukacja to również usługi – z tym, że o charakterze niematerialnym. Jest to termin, który wywodzi się z języka łacińskiego. Ma on bardzo ścisły związek z rozwojem człowieka. Używać go można w kilku kontekstach, a zatem w odniesieniu do kształcenia, wychowania, a także procesu polegającego na zdobywaniu wiedzy. Zazwyczaj tego rodzaju usługi kojarzą się z tym właśnie ostatnim aspektem. Możliwości w zakresie zdobywania wiedzy są w dzisiejszych czasach bardzo duże. Tutaj edukacja dzielona jest na cztery podstawowe kategorie, a mianowicie edukację formalną (określaną także mianem szkolnej), nieoficjalną, nieformalną oraz akcydentalną. Generalnie rzecz biorąc, edukacja formalna w naszym kraju dzieli się na darmową i odpłatną. Można uczęszczać zarówno do szkół publicznych, jak i prywatnych – dotyczy to placówek oświatowych każdego szczebla, od przedszkoli zaczynając, a na uczelniach wyższych kończąc. Edukacja to również wszelakie kursy, szkolenia etc. – usługi w tym zakresie są dziś bardzo rozbudowane.

http://www.cigg.pl/