Indeks giełdowy

0
1109

Finanse i giełda to zagadnienia powiązane ze sobą w nierozerwalny sposób. Ponadto wiąże się z tym mnóstwo innych terminów – dla przykładu jednym z nich jest indeks giełdowy. Indeks giełdowy to pojęcie, z którym zetknąć się w środkach masowego przekazu możemy bardzo często. Oznacza on wartość, którą wylicza się w oparciu o wycenę akcji niektórych spółek giełdowych (bierze się tutaj pod uwagę tylko te wybrane). Dzięki temu można w syntetyczny sposób przedstawić, jak wygląda sytuacja w określonym sektorze spółek i jak w ogóle przedstawia się koniunktura na giełdzie. Indeks giełdowy to miara o charakterze statystycznym. Jeżeli obserwuje się zmiany zachodzące w zakresie wartości tego indeksu, można bez problemu określić między innymi to, w jakim kierunku zwracają się ceny na rynku. Nie ma przy tym konieczności przeprowadzania analizy w zakresie cen akcji. Jest to tylko jedna z wielu zalet indeksu giełdowego. Ponadto wspomnieć w tym miejscu wypada również i o tym, że indeks giełdowy spełnia wiele funkcji.

http://www.bankowe.pl/