Jak intonować swój angielski

0
987

Jesteś pewien, że wiesz jak intonować swój angielski. Po angielsku mówisz zbyt szybko czy zbyt wolno. Posłuchaj jak mówią inni. Posłuchaj jak mówią anglojęzyczni aktorzy. Ty mówisz trochę szybciej czy trochę wolniej od nich. Czy Twój angielski na pewno jest zrozumiały dla innych. Czy też mówisz za szybko a może za wolno. Jak to sprawdzić. Poddaj się krytyce. Znajdź anglojęzycznego rozmówcę i sprawdź, czy on na co dzień mówi po angielsku, taka osoba będzie dla Ciebie najlepszym recenzentem, zapytaj go jak brzmi Twój angielski. Czy powinien on zwolnić czy przyśpieszyć. Nie wiesz, jak intonować pojedyncze angielskie wyrazy. Zajrzyj do słownika. Zaglądaj do niego jak najczęściej i jak najczęściej sprawdzaj swoje anglojęzyczne umiejętności w praktyce. W praktyce czyli poprzez rozmowy na żywo. Po raz pierwszy poddaj próbie swój angielski nie w czasie pierwszych zagranicznych wakacji, ale w czasie Anglojęzycznych e – rozmów, nie wyłącznie z koleżanką z ławki. W czasie rozmów online możesz zachować anonimowość i udoskonalić swój angielski.

http://www.mftp.pl/