Kredyt dla zadłużonych

0
1299
Kredyt dla zadłużonych

Znalezienie wolnych środków na dokonanie określonego wydatku może okazać się czasami bardzo trudne. Warto pamiętać, że nie każdy dysponuje odpowiednim zasobem oszczędności, aby móc sfinansować nieoczekiwany zakup lub naprawę auta. Problem ten jest szczególnie dotkliwy dla ludzi, którzy mają już zadłużenie w innych bankach. W takiej sytuacji wnioskowanie o kredyt jest niezwykle zawiłą i uciążliwą procedurą. Banki w pierwszej kolejności obsługują ludzi, którzy nie mają zaciągniętych zobowiązań w innych placówkach. Sfinansowanie świadczenia na rzecz osoby zadłużonej jest dla banku bardzo ryzykowne, dlatego udziela świadczeń jedynie w ostateczności. Swoistym wyjątkiem od tej reguły jest stosunkowo nowa instytucja rynku finansowego – kredyt konsolidacyjny. Jest to proste rozwiązanie, które umożliwia połączenie kilku zobowiązań w jedno, z dogodną dla klienta ratą.

Sporą zaletą takiego rozwiązania jest fakt, iż klient nie musi już obserwować harmonogramu spłat poszczególnych długów. Jak powszechnie wiadomo, terminy spłat mogą znacząco się różnić. Dlatego zdecydowanie lepiej jest płacić wyłącznie jedną ratę w ciągu miesiąca. Warto również pamiętać, że stopy odsetek poszczególnych kredytów i pożyczek mogą znacząco się różnić. Sprawia to, że zadłużenie względem instytucji bankowych może rosnąć w różnym tempie. Nie ma tego problemu w przypadku kredytu konsolidacyjnego, który jest oprocentowany według stałej stopy. Dzięki temu klient ma pewność swojej sytuacji finansowej, co pozytywnie wpływa na planowanie wydatków w przyszłości. Ponadto zdecydowanie łatwiej jest wykonywać jeden przelew na wskazany przez bank rachunek bankowy niż pilnować spłat poszczególnych rat.

Kredyt dla zadłużonych jest korzystny również z innych powodów. Otóż w sytuacji, gdy łączy się wiele zobowiązań w jedno, można znacząco wydłużyć okres kredytowania. Tytułem przykładu, jeżeli dane pożyczki mają różny okres spłaty, możliwe jest ich skonsolidowanie i rozłożenie na dłuższą spłatę. Jest to szczególnie korzystne dla ludzi, którzy pozyskają nowe środki finansowe w dłuższej perspektywie. Z takiego rozwiązania chętnie korzystają przedsiębiorcy, którzy potrzebowali środków finansowych na zakup potrzebnych maszyn. Dzięki zaangażowaniu większego kapitału możliwe jest dokonanie transakcji, która będzie rozłożona na dłuższy czas. Pozwoli to rozwijać prężnie działalność zakładu i sprawić, że comiesięczna rata nie będzie stanowiła nadmiernego obciążenia dla budżetu przedsiębiorstwa.

Co do zasady to klient określa, na jaki czas chce się zadłużyć. W tym zakresie istnieje spore pole do manewru, ponieważ banki zawsze wychodzą naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów. W niektórych sytuacjach niezbędne jest jednak ograniczenie okresu spłaty do kilkudziesięciu lat. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których kredytobiorca to osoba w średnim wieku. Wtedy instytucja bankowa dba o to, aby zobowiązanie zostało w pełni spłacone jeszcze za jego życia. W innej sytuacji wierzytelność banku obciążyłaby spadek, co jest niekorzystne nie tylko dla tej instytucji, ale również dla przyszłych spadkobierców. Dlatego zdecydowanie zaleca się, aby przeczytać ogólne warunki kredytowania jeszcze przed zaciągnięciem zobowiązania. Pozwoli to uniknąć wszelkich niespodzianek, które mogłyby powstać na tym tle.

Warto pamiętać, że tak jak każde inne zobowiązanie finansowe, kredyt konsolidacyjny musi zostać należycie zabezpieczony. Obowiązujące w Polsce regulacje prawa bankowego wymagają, aby każdy klient był ubezpieczony od niespłacania kredytu. Tym samym w przypadku, gdy kredytobiorca będzie ociągał się z zapłatą poszczególnych rat, pokryje je ubezpieczyciel. Wtedy nabędzie on roszczenie regresowe względem nielojalnego dłużnika. Oczywiście banki stosują również inne sposoby zabezpieczenia, które zależą już jednak wyłącznie od całkowitej sumy zobowiązania. W przypadku, gdy wartość kredytu przekracza kilkaset tysięcy złotych, może okazać się konieczne ustanowienie hipoteki na domu, mieszkaniu lub siedzibie przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji niezbędna wydaje się wizyta u notariusza, który sporządzi odpowiedni akt w celu jego bezzwłocznego wykonania. Komplikuje to całą procedurę ubiegania się o kredyt, jednak banki często pomagają swoim klientom w podejmowaniu działań tego typu.

Dużą zaletą kredytu zadłużeniowego jest również suma odsetkowa. Jest ona tak niska, że w zasadzie kredytobiorca otrzymuje niezbędne środki za bezcen. Należy mieć jednak na uwadze, że inflacja może znacząco pójść w górę, a co za tym idzie – świadczenie może zostać w każdej chwili zwaloryzowane. Dlatego już na etapie zawierania umowy warto zapytać pracownika instytucji finansowej, jaki miernik będzie wykorzystywany w celu obliczenia stopy waloryzacji. Pomoże to w uniknięciu sytuacji spornych, które w ostatnich latach znajdują coraz częściej rozwiązanie dopiero na sali sądowej. Dobrze jest take zwrócić uwagę na uregulowanie procedury pojednawczej. W tym celu możliwe jest ustalenie sądu właściwego do rozpatrywania sporów z umowy oraz siedziby mediatora, który zajmie się rozwiązywaniem nieporozumień jeszcze przed tym, jak sprawa trafi na wokandę.

Aby dokładnie obliczyć całkowity koszt kredytu, warto dokładnie prześledzić cały kosztorys zobowiązania. Jest on obligatoryjną częścią każdego kontraktu między bankiem a osobą fizyczną, dlatego bez problemu możliwe jest dokładne określenie, ile zapłacimy w ramach spłaty kredytu. I tak do sumy zobowiązania należy dodać należną prowizję. Jest to suma pieniędzy, którą otrzymuje bank z tytułu udzielenia nam kredytu. Przeważnie wynosi ona około setną część pożyczanej sumy. Ponadto w ramach harmonogramu spłaty ujmowane są koszty uboczne, takie jak odsetki. Duże znaczenie ma fakt, że możliwy jest wybór rat malejących oraz równych. Od nich właśnie zależy, czy najpierw będziemy spłacać sumę kapitałową, czy odsetkową. Po dokładnym prześledzeniu ogólnych warunków kredytowania będziemy mogli nabrać przekonania, że zobowiązanie odpowiada naszym rzeczywistym potrzebom i będziemy mogli je spłacać bez zakłóceń.

https://www.eduranking.pl/