Kredyt hipoteczny połączony z ubezpieczeniem oszczędnościowym

0
861

W ramach tego rodzaju kredytu hipotecznego kredytobiorca nie spłaca zupełnie rat kapitałowych, natomiast płaci miesięczne raty odsetkowe jak również składkę na ubezpieczenie oszczędnościowe. Jedna część składki ubezpieczeniowej zostaje przeznaczona na gromadzenie (wolnego od podatku) majątku w ramach zawartego ubezpieczenia. Natomiast druga część składki ubezpieczeniowej zostaje wykorzystana na pokrycie ryzyka na wypadek śmierci. W przypadku śmierci zaciągnięty kredyt zostaje natychmiastowo całkowicie (lub częściowo) spłacony. Przy wykorzystaniu majątku nagromadzonego w ramach ubezpieczenia oszczędnościowego zaciągnięty kredyt hipoteczny zostaje całkowicie (lub częściowo) spłacony w dniu jego wymagalności. Ten rodzaj kredytu połączonego z ubezpieczeniem oszczędnościowym zapewnia duże bezpieczeństwo. Na zakończenie okresu kredytowania kredytobiorca ma pewność co do faktu, czy zgromadził wystarczający kapitał pozwalający mu na całkowitą spłatę zaciągniętego kredytu hipotecznego. W przypadku kredytu połączonego z ubezpieczeniem oszczędnościowym korzyść podatkowa (możliwość odpisania odsetek kredytu od podatku) jest optymalna.

http://www.postawnaswoim.pl/