Osoby prawne-podatki

0
1067

Jednym z rodzaju podatku, jest podatek, płacony przez osoby prawne. Co możemy powiedzieć na temat tego podatku? Najpierw należy stwierdzić, kogo zaliczamy do podmiotu podatku. Tak więc podmiotem podatku nazywamy osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz grupy kapitałowe. A co możemy powiedzieć o przedmiocie podatku? Przedmiot podatku, to dochód uzyskany bez względu na rodzaj źródeł przychodów. I poza tym należ wytłumaczyć sobie pojęcie podstawy opodatkowania. Ta podstawa oznacza dochód będący w rozumieniu podatkowym nadwyżką przychodów nad kontami ich uzyskania. Ten dochód zostaje osiągnięty w roku podatkowym po odjęciu kwot ustawowo przysługujących odliczeń. W momencie, kiedy podatnik ponosi stratę, może być ona odliczana w kolejnych 5 latach. Co natomiast możemy powiedzieć na temat stawek procentowych? Ustalane są od wartości dochodu wykazanego w ewidencji rachunkowej. Podstawa opodatkowania wynosi 19%. Niektóre podmioty, takie jak Skarb Państwa, ZUS, czy NBP są zwolnieni od podatku. Ale tak nie jest w przypadku pozostałych podmiotów prawnych, którzy regularnie muszą płacić podatki.

http://www.zainwestujwprzyszlosc.pl/