Radosne życie i twórczość

0
1053

Niebawem ma wejść w życie ustawa zmieniająca prawo podatkowe dotyczące twórców. Do tej pory ludzie wolnych, artystycznych zawodów byli w pewien sposób uprzywilejowani, ponieważ przysługiwało im prawo do tak zwanego kosztu uzysku przychodu w wysokości 50 procent wynagrodzenia. Ta część honorarium za umowę o dzieło zwolniona była z podatku dochodowego, a opodatkowaniu podlegała pozostała połowa przychodu. Po zmianie koszt uzyskania przychodu dla twórców ma być taki sam jak dla innych zawodów. Wiele osób wykonujących tak zwane wolne zawody twórcze (plastycy, muzycy, literaci) rezygnują z zarabiania na życie na zasadzie wykonywania umów o dzieło, ponieważ nie tylko tracą przywileje podatkowe, ale w dalszym ciągu są zobowiązani do samodzielnego, comiesięcznego odprowadzania składek ubezpieczeniowych, potocznie zwanych składkami ZUS-owskimi. Ich wielkość wzrasta regularnie, a obowiązek płacenia nie zależy od tego, jaki w danym miesiącu był realny przychód twórcy, a często jest to przychód bardzo niski, niejednokrotnie zerowy.

http://aortamag.pl/