Różne rodzaje wykonywania pracy

0
1142

Zatrudnienie pracownika może odbywać się na wiele sposobów oraz z pośrednictwem różnorodnych rodzajów umów zatrudnienia. Pierwszym i podstawowym sposobem pracy jest, oczywiście, umowa o pracę. Większość z nas dąży do takiego stanu rzeczy, gdyż posiadanie umowy o pracę na czas nieokreślony znacznie pomaga w ewentualnych sprawach bankowych, czy kredytowych. Poza tym mamy większą pewność co do trwałości naszego stosunku pracy. Innymi umowami występującymi na rynku są umowa zlecenia oraz umowa o dzieło. Obie polegają na odpowiednim zatrudnieniu pracownika w określonym celu oraz na określony czas. W chwili obecnej możemy dowolnie korzystać z takich rodzajów umów pracowniczych. Zatrudniając pracownika mamy także możliwość wyboru wielkości pracy. Nie zawsze bowiem potrzebujemy osoby na cały etat. Niejednokrotnie wystarczy nam pół albo jeszcze mniej etatu. W zależności od potrzeb możemy także zmieniać ilości godzin podlegających umowie o wykonywanie określonych czynności służbowych. Etatowość stosowana jest, przede wszystkim, w ramach zawierania standardowej umowy o pracę, gdyż tylko ona wymaga dokładnego sprecyzowania roboczogodzin.

http://www.kwkstaszic.pl/