Straż graniczna

0
1029

Handel zagraniczny, czyli wymiana dóbr i usług miedzy poszczególnymi państwami ma bardzo duży wpływ na tworzenie narodowego produktu brutto każdego z tych państw. By handel en opłacał się import towarów i surowców powinien być pokrywany przez eksport innych dóbr. O tym czy wymiana przynosi zyski czy straty informuje przede wszystkim bilans handlowy. Jeśli jest dodatni, pastwo zarabia. Gdy jego wartość spada poniżej zera, oznacza to, że państwo zaciąga zobowiązania wobec swoich zagranicznych partnerów handlowych. Jeśli sytuacja taka utrzymuje się dłużej, kraj zadłuża się i powstaje deficyt budżetowy. Zazwyczaj rządy wprowadzają wspólne przepisy, wiele z nich zaś ujednolica się, żeby ułatwić kontakty międzynarodowe. Niezależnie jednak od tego, każde z państw narzuca również określone opłaty za wwóz importowanych produktów. Na granicach krajów zaś straż graniczna przeprowadza kontrolę wwożonych dóbr. Straż graniczna odgrywa również bardzo ważną rolę w wykrywaniu przemytu i łapaniu przemytników.

http://acutemind.pl/