Zdolność kredytowa

0
1140

Każda osoba lub przedsiębiorstwo, które ma zamiar otrzymać od banku kredyt, niezależnie od tego, czy jest on krótkoterminowy, czy długoterminowy, to musi on przedstawić bankowi swoją zdolność kredytową. O co może chodzić? Trzeba zaznaczyć, że taka zdolność kredytowa, to zdolność do spłaty zaciągniętego przez niego kredytu wraz z odsetkami w przewidzianych umową terminach spłaty. To właściwie sam fakt posiadania zdolności kredytowej przez przedsiębiorcę jest podstawowym warunkiem do udzielania kredytu przez bank. Co jest poza tym brane pod uwagę? Także poziom ryzyka kredytowego związanego z daną transakcją kredytową. Taka zdolność kredytowa jest obliczana przez bank na wiele sposobów, biorą oni pod uwagę wiele czynników. To wszystko pomaga przedsiębiorcy przed podjęciem decyzji kredytowej lub udzieleniem gwarancji. W takim przypadku bierze się pod uwagę zarówno ocenę formalno-prawną, jak i merytoryczna, która bada bank. Tak więc żadne przedsiębiorstwo nie otrzyma od tak kredytu, bank musi wszystko zbadać, czy w ogóle zasługujemy, czyli czy będziemy w stanie spłacać taki kredyt, a jeśli nie, to jakie mamy zabezpieczenie.

http://www.jobston.pl/