Żydowskie szkoły w przedwojennym Będzinie

0
1106

Będzin od czasów średniowiecza aż po lata II wojny światowej był ważnym ośrodkiem osadnictwa żydowskiego. W tym mieście Żydzi odgrywali ważną rolę, a dzięki swej liczebności mogli prężnie rozwijać swą działalność. Oprócz życia religijnego i gospodarczego ważną rolę w życiu miejscowej społeczności odgrywało szkolnictwo. Liczne szkoły pozwalały na kształcenie młodych ludzi. Które z nich odgrywały wyjątkowo ważną rolę?
Ważną rolę ogrywały tu szkoły religijne i chedery, których rozwój nastąpił w okresie międzywojennym. Prowadzone przez towarzystwa religijne i oświatowe były placówkami niezwykle ważnymi dla żydowskiej społeczności z Będzina. Istniały również dwie szkoły miejskie: męska oraz żeńska.
Bardzo ważną rolę odegrały dwa żydowskie gimnazja. Pierwsze z nich to Gimnazjum „Jawne”, które miało swą siedzibę przy ulicy Kołłątaja. Działało ono od 1918 roku i miało swą siedzibę w prywatnym budynku należącym do Dawida Żmigroda. Problemem głównym były tu problemy sanitarne, z powodu których niezbędne stało się szukanie nowej siedziby na taką szkołę. W efekcie Gimnazjum „Jawne” zostało w okresie międzywojennym zastąpione przez gimnazjum Fürstenberga. Działało ono w latach 1929 – 1939, a jego siedzibą był piękny gmach przy obecnej ulicy Teatralnej 5. Obecnie w gmachu tym mieści się Liceum Ogólnokształcące, a o dawnej szkole żydowskiej istniejącej w tym miejscu informuje pamiątkowa tablica.

http://www.patland.pl/