Dobre strony informatyki

0
1065

Informatyka jako nauka, jako dziedzina wiedzy, ma bardzo wiele dobrych stron. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, co stało się pomiędzy ludźmi po tym, kiedy komputery wraz z globalną siecią internetową zaczęły być traktowane jako dobro powszechne. Przede wszystkim ludzie nagle pozbyli się tylu zahamowań, które mieli wcześniej. Dotyczy to nie tylko rzeczy negatywnych, jakich wielu chciałoby od razu dostrzec. Chodzi raczej o pozytywy, takie jak wymiana, dialog międzykulturowy. Dzięki temu właśnie, że jesteśmy w stanie rozmawiać za darmo z ludźmi, którzy żyją na zupełnie innej półkuli, na drugim końcu świata, rozwijają się kontakty międzyludzkie takie, jakich dawniej nie było. Nie są one do końca wirtualne – przecież po obu stronach kabla siedzi człowiek. Dzięki komputerom szybciej roznoszą się informacje, a to częstokroć pomaga – choćby w ratowaniu życia, poszukiwaniu zaginionych. Akcje, które promuje się w Internecie, mają odzew i częstokroć jest on niesamowicie potrzebny, dający wymierne korzyści.

http://cyberprzestepczosc.info/