Farmakoterapia

0
2436
Farmakoterapia

Na czym polega i kiedy powinno się ją wykonać?

Farmakoterapia jest jedną z najczęstszych metod leczenia stosowanych w celu eliminowaniu chorób lub łagodzenia ich objawów.

Rodzaje farmakoterapii

Należą do nich m.in.:

Farmakoterapia stomatologiczna – stanowi grupę medykamentów przeznaczonych leczenia zębów i schorzeń jamy ustnej.

Farmakoterapia uzależnień –są to leki stosowane w terapii nałogów narkotykowych. Nie są uzależniające i posiadają niewiele skutków ubocznych. Ich zadaniem jest łagodzenie objawów odstawiennych środków odurzających. W przypadku uzależnienia od alkoholu, farmakoterapia oparta jest na podawaniu leków wydłużających okres abstynencji oraz zmniejszających ilość spożywanego alkoholu.

Farmakoterapia wykorzystywana w psychiatrii i neurologii – z biologicznego punktu widzenia za objawy chorób oraz różnorakich zaburzeń psychicznych odpowiedzialna jest nieprawidłowa w komunikacja pomiędzy neuronami. Celem zastosowania leków z tej grupy jest zatem przywrócenie równowagi chemicznej mózgu. Leczenie chorób psychicznych dzielone jest na trzy etapy: aktywnej terapii, utrwalenia poprawy oraz profilaktyki przeciw nawrotom.

Farmakoterapia depresji jest niewątpliwie trudna i długotrwała, a poprawa w funkcjonowaniu organizmu może następować nierównomiernie. Dlatego, oprócz terapii lekowej powinno się odbywać jednocześnie z regularnymi spotkaniami ze specjalistą. W trakcie takich rozmów lekarz udziela pacjentowi szczegółowych informacji na temat choroby, a także wymienia korzyści związane ze stosowaniem przepisanych medykamentów.

Farmakoterapia bólu, czyli leczenie przeciwbólowe. Stanowi ono integralną część terapii nowotworowej, której celem jest zapobieganie destrukcyjnemu wpływowi przewlekłego cierpienia na tryb życia nie tylko chorego, ale również jego rodziny.

Jak przebiega farmakoterapia?

Farmakoterapia jest jedną z prostszych metod leczenia i nie wymaga większego wysiłku od pacjenta. Należy jedynie ściśle przestrzegać zalecanych dawek oraz godzin przyjmowania leków. Wskazane są także okresowe badania, które pozwalają ocenić postępy terapii lub zasugerować zmianę leków.

Farmakoterapia

W przypadku terapii uzależnień oraz chorób o podłożu psychicznym, poza farmakoterapią konieczne jest także zastosowanie równoczesnej terapii behawioralnej i psychoterapia.

Wybrane wskazania do farmakoterapii

 • Nadciśnienie tętnicze
 • Anoreksja, otyłość I inne zaburzenia odżywiania
 • Choroby i zaburzenia psychiczne
 • Zaburzenia neurologiczne m.in. migreny
 • Choroby nowotworowe, choroby wewnętrzne
 • Menopauza
 • Uzależnienia, m.in. alkoholizm, narkomania
 • Alergie, astma, choroby układu oddechowego

Przeciwwskazania do przeprowadzenia farmakoterapii

 • Ryzyko interakcji z innymi przyjmowanymi lekami
 • Choroby nerek, choroby wątroby
 • Nadwrażliwość na któryś ze składników leków
 • Zaburzenia układu krzepnięcia
 • Okres ciąży i karmienia może również stanowić przeciwwskazanie do stosowania niektórych leków, dlatego przed użyciem preparatów medycznych konieczna jest konsultacja z lekarzem.

Jak przygotować się do farmakoterapii?

Zanim pacjent rozpocznie leczenie, zwykle zostają zlecone odpowiednie badania, które ułatwiają rozpoznanie choroby oraz ocenę ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Po wykluczeniu ewentualnych przeciwwskazań lekarz prowadzący ustala dawkowanie leków. Najczęściej są to tabletki lub kapsułki.

Farmakoterapia, w zależności od rodzaju zdiagnozowanej choroby, zwykle przebiega w domu pacjenta. Jedynie w przypadku poważniejszych dolegliwości konieczna bywa hospitalizacja lub inny stały nadzór opiekuna medycznego.

Farmakoterapia i płynące z niej korzyści

O efektach i skuteczności kuracji często decyduje wytrwałość samego pacjenta. Dlatego niezwykle istotne jest, aby ściśle stosował się do zaleceń wydanych przez lekarza prowadzącego.

Wytrwałość i konsekwencja w przyjmowaniu leków pozwolą uniknąć ewentualnych nawrotów choroby. W farmakoterapii stosowane są obecnie leki nowej generacji, które w nieinwazyjny i bezbolesny sposób ułatwiają trwały powrót do zdrowia.