Historia transportu kolejowego

0
1102

Bardzo dużo transportu kolejowego została zbudowana w dziewiętnastym i na początku dwudziestego wieku. W czasie drugiej wojny światowej transport został zniszczony. W czasie powojennym nastąpiło odbudowanie linii kolejowej. Dawniej bardzo dużo ładunków przewożono za pomocą transportu kolejowego. Najważniejszymi szlakami kolejowymi są te które prowadzą do granicy naszego kraju. Większość linii kolejowych została zelektryfikowana i dzięki temu nastąpiło zwiększenie prędkości pociągów i jej przepustowości na szlakach kolejowych. Za pomocą transportu kolejowego najwięcej przewozi się węgla kamiennego, metali i wyrobów z metali. Modernizacja kolei nastąpiła jeśli wprowadzono połączenia Intercity i Euro City. Ostatnio prowadzi się wszelkie przygotowania aby nasz kraj połączyć z szybkimi kolejami z zachodu. Największymi węzłami kolejowymi są Warszawa Kraków oraz Górny Śląsk. Najwięcej sieci kolejowej jest w zachodniej i południowo zachodniej. Problemem polskiej kolei jest przestarzałą infrastruktura.

http://www.driversclub.pl/