Kto może zostać notariuszem?

0
1258
Kto może zostać notariuszem?

Przez większość osób notariusz kojarzony jest jako osoba, która odpowiada za sporządzanie wszelkiego rodzaju aktów notarialnych. To bowiem do notariusza wybieramy się, kiedy musimy przygotować dokumenty mające charakter prawny. Jednak poza tym, notariusz. posiada też wiele innych uprawnień, o których warto pamiętać. Jeżeli nie mamy pojęcia, jak i gdzie przygotować dany dokument (do różnego rodzaju czynności np. sądowych), wówczas rady można zasięgnąć w kancelarii notarialnej.

Dlaczego notariusz?

Według przepisów prawa, notariusz to osoba tzw. zaufania publicznego. Dokładniej oznacza to, że wykonując swoje czynności jest on zawsze bezstronny i działa zgodnie z obowiązującym w danym kraju prawem. Co więcej, notariusz jest także osobą zobligowaną do zachowania tajemnicy zawodowej (oznacza to, że wszystkie powierzone mu informacje nigdy nie wyjdą poza jego biuro, nie zostaną nikomu ujawnione). I właśnie też między innymi z tego względu, wszelkiego rodzaju czynności, które wykonuje się u notariusza muszą mieć charakter dokumentu urzędowego. Miejscem pełnienia obowiązków przez notariusza jest kancelaria notarialna, choć w szczególnych (uzasadnionych) przypadkach, czynności notarialne mogą być także wykonane poza kancelarią (np. w przypadku złego stanu zdrowia klienta, czy też w momencie zebrania wspólnoty mieszkaniowej).

Uprawnienia notariusza

Jak już wiadomo, notariusz wykonuje różnego rodzaju czynności, a wśród nich na pierwszy plan wysuwa się przede wszystkim sporządzanie różnego rodzaju aktów notarialnych. Tu należy wspomnieć, że akt jest dokumentem urzędowym, potwierdzającym poświadczenie złożenia oświadczenia woli. Jeśli przepis prawa wymaga stworzenia tego typu dokumentu, wówczas niezbędne jest udanie się właśnie do kancelarii notarialnej. Dokumenty tego typu wymagane są przy wszelkiego rodzaju pełnomocnictwach, umowach przeniesienia własności nieruchomości, czy umowach zakupu nieruchomości, gruntów. Ponadto wymagają go umowy do założenia spółki, czy też do intercyzy. Bez względu od stanu naszej wiedzy, warto pamiętać, że wszelkie czynności, do których przewidziane jest wykonanie odpowiednich aktów notarialnych, można sprawdzić w odpowiednich przepisach prawa. Wiedzę ta można znaleźć nawet w internecie.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariusz-bydgoszcz.com.pl