Na czym polega czas wolny dziecka i ucznia?

0
1030

Czas wolny dziecka jest to ten okres dnia który pozostaje do wyłącznej dyspozycji po uwzględnieniu czasu przeznaczonego na naukę szkolna, posiłki, odrabianie lekcji oraz niezbędne zajęcia domowe. Wg Czakowskiego to czas, który powinien być przeznaczony na odpoczynek, rozrywkę i zaspokojenie osobistych zainteresowań. Jest to czas który pozostaje dziecku do własnej dyspozycji przeznaczając go na wypoczynek, rozrywkę, zaspokojenie zainteresowań własnych. Czas wolny ucznia jest to taki czas który pozostaje mu po zaspokojeniu potrzeb organizmu, wypełnieniu obowiązków szkolnych i domowych, w którym może on wykonywać czynności wg własnego upodobania, związane z wypoczynkiem, rozrywka i zaspokojeniem własnych zainteresowań

http://www.cinnabon.pl/