Transport w gospodarce światowej

0
1194

Bardzo ważnym działem usług jest transport, który zajmuje się przewozem osób i towarów. Jego znaczenie dala gospodarki światowej jest bardzo ważne i dobrze rozwinięta siec transportowa powoduje że jest ważnym czynnikiem lokalizacji działalności przemysłowej. Coraz więcej osób osadza się na tych terenach, umożliwia także do rozwoju turystyki. Transport samochodowy jest najbardziej rozwiniętym transportem lądowym Oczywiście zaleta transportu samochodowego jest jego szybkość jak również bezpośrednio dotarcie do odbiorcy. Transport drogowy jest uzależniony od jakości dróg i ich gęstości. Transport ma bardzo duże znaczenie nie tylko w kraju ale też za granicą i jeśli nie będzie odpowiednich autostrad czy wtedy nie mamy liczyć na dobry rozwój przemysłu. Oczywiście transport jest bardzo ważny dla każdego kraju i powinniśmy dążyć do jego odpowiedniego rozwoju. Drogi, autostrady powinny być na pierwszym miejscu. Oczywiście nie tylko przewozimy ładunki ale również następuje bardzo duże przemieszczanie ludności.

http://www.getmoto.pl/