Tromboliza

0
2427
Tromboliza

Kiedy jest wskazana i jak przebiega?

Tromboliza, znana pod nazwą także jako leczenie trombolityczne, polega na rozpuszczaniu niebezpiecznych skrzepów krwi w naczyniach krwionośnych. Ma to na celu poprawę przepływ krwi i zapobiega uszkodzeniom tkanek i narządów.

Najczęściej stosuje się ją w postaci dożylnego wlewu medykamentów rozpuszczających skrzepy, ale obejmuje także dostarczenie leku bezpośrednio do miejsca zatoru za pomocą długiego cewnika oraz zastosowanie cewnika z mechanicznymi przyrządami na końcu, które są w stanie usunąć lub rozbić skrzepliny.

Rodzaje trombolizy

Leki trombolityczne dzielone są się na trzy generacje. W skład generacji pierwszej wchodzą: streptokinaza, urokinaza, anistreplaza. Leki generacji drugiej znajdują się leki aktywujące plazminogen (np. t-Pa, t-PA), natomiast generacja trzecia to leki powstałe w wyniku zastosowania modyfikacji genetycznych.

Przebieg trombolizy

W zależności od okoliczności, lekarz może zdecydować się na dożylny wlew leków trombolitycznych, bądź dostarczyć je bezpośrednio do miejsca powstania zakrzepu przez dłuższy cewnik, wprowadzony w pobliże powstałego zatoru. Dla sprawdzenia, czy zakrzep ulega rozpuszczeniu, stosuje się obrazowanie radiologiczne. W przypadku niewielkich skrzepów leczenie może trwać zaledwie kilka godzin, natomiast poważne zakrzepy mogą wymagać leczenia nawet przez kilka dni.

Wskazania do przeprowadzenia trombolizy

Tromboliza jest stosowana głównie jako procedura ratująca życie w przypadku niebezpiecznych zakrzepów powodujących zawał serca, ostrą zatorowość płucną oraz prowadzą do udar mózgu. Leczenie trombolityczne powinno być wdrożone możliwie jak najszybciej po diagnozie zakrzepu. Najlepiej dla pacjenta w ciągu 1-2 godzin po wystąpieniu pierwszych objawów spowodowanych zatorem.

Tromboliza

W przypadkach mniej poważnych, leczenie trombolityczne jest stosowane dla usuwania skrzepów w żyłach głębokich, skrzepów w nogach, w obszarze miednicy oraz w kończynach górnych. W każdym z nich zapobiega to przemieszczaniu skrzepów w kierunku płuc, gdzie mogą powodować o wiele poważniejszy zator płucny.

Przeciwwskazania

Choć tromboliza jest zabiegiem bezpiecznym i niezwykle efektywnym. W niektórych przypadkach zmniejsza lub całkowicie usuwa problemy większości pacjentów, bez konieczności przeprowadzania inwazyjnych operacji, jednak nie jest zalecana powszechnie.

Nie poleca się jej osobom, które stosują leki rozrzedzające krew oraz osobom z problemami krzepliwości krwi. Do czynników podwyższonego ryzyka zalicza się między innymi:

  • ekstremalnie wysokie ciśnienie krwi,
  • czynne krwawienia lub duża utrata krwi,
  • krwotok wewnątrzczaszkowy,
  • zaawansowane choroby nerek,
  • niedawno przebyte operacje i inwazyjne zabiegi.

Jak się przygotować do trombolizy?

Przed wykonaniem zabiegu trombolizy należy dostarczyć lekarzowi przeprowadzającemu zabieg pełną i dokładnie przeprowadzoną dokumentację medyczną oraz wyniki badania fizykalnego przeprowadzonego nie wcześniej niż na 30 dni przed zabiegiem. Konieczne jest także wykonanie kompletnych badań krwi: morfologii, wymazu i inne rodzaje badań biochemicznych. Na kilka godzin przed zabiegiem pacjent powinien być na czczo, a na dwa dni przez zabiegiem powinien zaprzestać stosowania leków przeciwcukrzycowych zawierających metforminę.

Korzyści z trombolizy

Tromboliza jest zabiegiem mało inwazyjnym, który stosowany w niektórych ciężkich schorzeniach zagrażających życiu. Należą do nich zawał serca, udar niedokrwienny mózgu czy zatorowość płucna. Wczesne zastosowanie trombolizy w leczeniu udaru może znacznie zmniejszyć powikłania i ograniczyć uszkodzenia mózgu, dzięki czemu możliwa jest skuteczna rekonwalescencja i pełny powrót do zdrowia.