Wysokość wynagrodzenia – jak obliczyć?

0
1177
Wysokość wynagrodzenia - jak obliczyć?

Każdy pracodawca ma swoje obowiązki względem pracownika jak, chociażby terminowe wypłacenie wynagrodzenia czy też odpowiednią jego wysokość. Czasami jednak bywa tak, że pomimo prawa, które obowiązuje pracodawców, są oni nieuczciwi względem pracownika. Zanim jednak pracodawca taki zostanie zgłoszony do odpowiednich instytucji, wymagane są dowody potwierdzające ten fakt. Tutaj pojawia się jednak pewne utrudnienie sytuacji, ponieważ każda umowa o pracę lub zlecenie jest podpisywana w oparciu o wynagrodzenie brutto, jednak na nasze konto wpływa wynagrodzenie pomniejszone o pewne składki oraz zaliczkę na podatek, czyli jest to kwota netto. Warto wiedzieć jak obliczyć wynagrodzenie w celu upewnienia się, czy pracodawca jest z nami uczciwy oraz zdobycia wiedzy, o co pomniejszana jest kwota wypłaty która, jest opisana na umowie o pracę.

Na początku warto wyjaśnić definicję netto oraz brutto.

Brutto — jest to koszt całkowity wynagrodzenia, który ponosi pracodawca w związku z zatrudnieniem pracownika.

Netto — kwota tzw. „na rękę”, czyli pomniejszona już o kwoty składek, które musiał ponieść pracodawca w związku z naszym zatrudnieniem.

W artykule zostanie przedstawiony sposób jak obliczyć wynagrodzenie netto, czyli kwotę, która wpływa na konto bankowe na podstawie znajomości kwoty brutto (kwoty, która widnieje na podpisanej umowie o pracę).

Jakie składki opłaca pracownik?

Składki ubezpieczeniowe finansowane są przez pracownika, ponieważ to właśnie z jego wypłaty są one potrącane. Wyróżniamy następujące rodzaje składek, które są odejmowane od kwoty brutto wynagrodzenia:

– Emerytalna
– Rentowa
– Chorobowa
– Zdrowotna

Dodatkowo oprócz opłacania wymaganych składek społecznych oraz zdrowotnych z pensji pracownika potrącana jest dodatkowa zaliczka na podatek.

Na potrzeby szacunkowe określimy kwotę wynagrodzenia w wysokości 3000 zł brutto.

W pierwszej kolejności musimy od kwoty brutto odjąć wysokość potrącanych składek ubezpieczeniowych oraz społecznych.

– Emerytalna 9,76% = 292,8 zł
– Rentowa 1,5% = 45 zł
– Chorobowa 2,45% = 73,5 zł

Łącznie = 411,3 zł

Następnie od kwoty brutto pomniejszonej o wysokość składki społecznej, należy odjąć wysokość składki zdrowotnej.

3000 – 411,3 = 2588,7 zł

Składka zdrowotna 7,75% = 200,6 zł

Składka zdrowotna w stanie faktycznym wynosi 9%, lecz w obliczeniu celowo została uwzględniona wartość 7,75%, ponieważ tylko ona jest odejmowana od wynagrodzenia, a pozostała wartość opłaca pracodawca.

Ostatnim w poradniku jak obliczyć wynagrodzenie jest wyliczenie zaliczki na podatek oraz pomniejszenie wynagrodzenia o jej wartość.

W celu wyliczania zaliczki na podatek od kwoty brutto należy odjąć wysokość składek społecznych (bez składki zdrowotnej) oraz koszt uzyskania przychodu, który odpowiednio wynosi dla:

– Pracownika mieszkającego w miejscu zatrudnienia – 111,25 zł
– Pracownika dojeżdżającego – 139 zł

Uwzględnijmy, iż w tym przypadku pracownik mieszka w miejscu zatrudnienia.

Kwota brutto – 3000 zł

3000 zł – 411,3 – 111,25 = 2477 (w zaokrągleniu)

Wysokość podatku 18% = 445 zł
Jest to kwota podatku należnego, którą należy dodatkowo pomniejszyć o wartość składki zdrowotnej.

445 zł – 200 zł = 225 zł (wartość zaliczki na podatek)

W momencie, gdy posiadamy wszystkie z wymienionych wyliczeń, możemy na podstawie kwoty brutto, uzyskać wysokość wynagrodzenia netto odejmując:

– Składkę społeczną
– Składkę zdrowotną
– Zaliczkę na podatek

http://www.trenujsukces.pl/