Choreoterapia

0
5039
Choreoterapia

Kiedy jest wskazana i jakie są jej korzyści?

Czym właściwie jest choreoterapia?

Choreoterapia (z greckiego choreia – taniec, therapeuein – leczyć, opiekować się) to terapia poprzez taniec, która pozwala przepracować nawet te szczególnie trudne emocje. Podobnie jak arteterapia czy muzykoterapia, taniec terapeutyczny jest polecany we wspieraniu działania psychoterapii. Terapię prowadzi dyplomowany choreoterapeuta, lekarz z odpowiednim wykształceniem kierunkowym do leczenia ruchami tanecznymi, a jego rola polega na zachęceniu do uczestniczenia w zajęciach w grupie i jej wspieranie.

Metody choreoterapii

Psychoterapia tańcem i ruchem okazują się pomocne w diagnozie, profilaktyce i terapii osób narażonych na przewlekły stres i ze złożonymi problemami wymagającymi psychoterapii.

Muzyka, która zachęca do wykonywania spontanicznych ruchów, pobudza centralny układ nerwowy. Terapia ruchem spontanicznym nie tylko wyzwala endorfiny, dając poczucie zadowolenia, ale też poprawia koordynację nerwowo-mięśniową i harmonizuje ruchy pacjenta z rytmem oddechu i bicia serca.

Choreoterapia

W zależności od rodzaju muzyki do której tańczą uczestnicy zajęć, terapeuta może wprawić tańczących w radosny nastrój, zdziwienie czy zadumanie. Uczestnicząc w tańcu terapeutycznym, pacjent wykonuje improwizacje taneczno-ruchowe, dzięki czemu coraz lepiej rozumie i poznaje swoje ciało, a jednocześnie znajduje upust swojej negatywnej energii.

Wskazania do zastosowania choreoterapii

 • Unikanie wyrażania własnych emocji i ich tłumienie, dające objawy np. w przygarbionej sylwetce
 • Schorzenia psychosomatyczne
 • Doświadczenie traumatycznych przeżyć lub ciężkiej choroby własnej, np. nowotworu
 • Zafałszowany obraz własnego ciała charakterystyczny dla osób z zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia)
 • Zaburzenia lękowe lub stany depresyjne
 • Unikanie bliskości i kontaktów fizycznych, lęk przed zaufaniem innym, zaburzenia osobowości – charakterystyczne np. dla DDA (dorosłych dzieci alkoholików)
 • Przewlekły stres
 • Wewnętrzne konflikty emocjonalne

Przeciwwskazania do choreoterapii

Z tańca terapeutycznego może skorzystać każdy potrzebujący pacjent. Na zajęciach spotkamy nie tylko ludzi młodych, w sile wieku, ale też seniorów, a nawet osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich i niepełnosprawne.

Z zajęć korzystają zarówno panie, jak i panowie. W terapii tańcem najważniejsze jest jednak bycie w grupie i całkowita swoboda wykonywanych ruchów, która uwalnia mnóstwo energii i daje wiele radości uczestnikom.

Korzyści z choreoterapii

 • Uwrażliwienie na potrzeby nie tylko własne, ale również innych
 • Nabycie umiejętności swobodnego wyrażanie emocji z szacunkiem dla uczuć innych osób
 • Nauka współpracy w grupie
 • Nabycie zdolności do przewidywania konsekwencji własnych zachowań
 • Radzenie sobie z negatywnymi emocjami I przepracowanie ich
 • Zwiększenie świadomości własnego ciała
 • Praca z emocjami – uzyskanie zdolności do rozpoznawania, kategoryzowania i nazywania własnych uczuć
 • Komunikacja i interakcja z innymi członkami grupy choreoterapeutycznej