Liczby pierwsze

0
1138
Liczby pierwsze

Nie każdy lubi matematykę, ale trzeba przyznać w tym miejscu, że jest to bardzo przydatna dziedzina wiedzy. Niektórzy uważają, że to, czego się o niej uczymy w szkole jest nam w ogóle nie potrzebne. Są to sprawy dyskusyjne. Każdy uważa co innego. Mówimy, że matematyka jest królową nauk. To dziedzina wiedzy, która jest podstawą fizyki, chemii i biologii. Osoby, które rozumieją te przedmioty, mają umysły ścisłe. Są tam poruszane bardzo ciekawe zagadnienia. Matematyka ma przed nami jeszcze wiele tajemnic, obecnie jest nawet wyznaczona nagroda na podanie kolejnej liczby pierwszej, wiadomo, że jest ich nieskończenie wiele i doszliśmy już do wielocyfrowych wyników, ale co to są liczby pierwsze? Są to liczny, które dzielą się wyłącznie przez siebie i przez 1. Ich przykłady to 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 i tak dalej. Interesujące jest to, że jest mnóstwo liczb wielocyfrowych, które mają wyłącznie taką zdolność dzielenia się przez siebie i przez 1. To wspaniała, choć zagadkowa właściwość.

W szkole sporo się o nich uczymy, ale nie tylko o nich. Nauka wielu wzorów w geometrii bardzo przydaje się w życiu. Zmierzenie pola kwadratu, prostokąta, obliczenie objętości, wszystko to są czynności, które pomagają łatwiej funkcjonować, gdy szybko trzeba obliczyć ile potrzebujemy metrów paneli, płytek czy ile farby kupić na pomalowanie pokoju. Są to przydatne wzory, które warto zachować w pamięci, a jeśli mamy taką możliwość to od czasu do czasu, ćwiczyć rozwiązywanie równań i nabywanie w tym sprawności.

http://www.alebutik.pl/