Co to jest Unia Europejska?

0
1005
Co to jest Unia Europejska?

Unia Europejska jest to wspólnota, w której skład wchodzi jeszcze 28 państw (wkrótce UE opuści Wielka Brytania). To co jest charakterystyczne dla tej wspólnoty to to, że wszystkie te państwa są suwerenne i niepodległe. Unia Europejska nie jest zatem federacją.

Aby jednak ta wspólnota państwa miała sens to wszystkie państwa muszą przekazać część swych uprawnień decyzyjnych na rzecz różnego rodzaju instytucji europejskich. Zadaniem tych instytucji jest prowadzenie takich działań, które mają na celu coraz większa integrację państw członkowskich. Do wspomnianych instytucji zaliczyć można Parlament Europejski, Komisję Europejską oraz Radę Europejską.

Parlament Europejski to organ, który reprezentuje wszystkim obywateli Unii Europejskich. Jego przedstawiciele wybierani są w wyborach co cztery lata. W skład Rady Europejskiej wchodzą przedstawiciele rządów wszystkich państw członkowskich. To właśnie ten organ podejmuje najważniejsze decyzje dotyczące polityki Unii Europejskiej. Natomiast Komisja Europejska to organ wykonawczy. Jej zadaniem jest realizacja ustaleń Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europejskiej.

Pomysł na stworzenie Unii Europejskiej to pokłosie II wojny światowej. Taka wspólnota wielu państw europejskich miała za zadanie sprawić, aby w Europie już nigdy nie doszło do tak okrutnej wojny. W związku z tym stworzono wspólny rynek europejski, na którym państwa robią interesy wspierają nie tylko siebie, ale także i całą wspólnotę. Teraz już chyba nikt nie będzie miał problemu z odpowiedzią na pytanie co to jest Unia Europejska.

http://www.yoggi.pl/