Motopompa

0
1621

Pompy wodne to proste urządzenia. Przepychają one płyn chłodzący przez blok silnika, węże i chłodnicę, aby usunąć ciepło wytwarzane przez silnik. Najczęściej jest napędzany z koła pasowego wału korbowego lub w niektórych przypadkach pompa jest napędzana z wału korbowego. Chłodziwo uwięzione między łopatkami wirnika jest wyrzucane na zewnątrz przez siłę odśrodkową. W środkowej części obudowy pompy powstaje ssanie. Płyn chłodzący jest pobierany z chłodnicy przez dolny wąż chłodnicy do pompy wodnej. Płyn chłodzący jest następnie cyrkulowany przez silnik, gdzie pobiera ciepło z procesu spalania, a następnie jest przesyłany z powrotem do chłodnicy, gdzie ciepło jest przenoszone na powietrze zewnętrzne. Analiza gwarancyjna ujawnia, że ​​najczęstsze przyczyny awarii pompy wodnej są spowodowane zanieczyszczonym płynem, nadmiernymi wibracjami lub niezrównoważonymi obciążeniami.

Zanieczyszczony płyn może zawierać materiały ścierne, które powodują przedwczesne uszkodzenie uszczelnienia wału pompy wodnej. Wibracje lub niezrównoważone obciążenia mogą obejmować niewłaściwie dokręcone lub luźne śruby mocujące, wygięte lub zniekształcone koła pasowe, wygięty, pęknięty lub nieprawidłowo zamontowany zespół wentylatora, wadliwe sprzęgło wentylatora. Pompy wody i zestawy pomp cieszą się w dzisiejszych czasach sporą popularnością.

Awarie spowodowane wibracjami lub niezrównoważone obciążenia często mogą być katastrofalne, zwykle kończąc się awarią wału. Gdy wystąpią awarie wału, zespoły wentylatora lub koła pasowego mogą spowodować znaczne uszkodzenie otaczających elementów. Awarie wału można podzielić na dwie kategorie: pęknięcia naprężeniowe i czyste natychmiastowe pęknięcia. Pęknięcia wywołane stresem cieplnym wskazują na zbyt wysokie temperatury generowane przez siły odśrodkowe z powodu niewyważenia. Motopompa musi być nie tylko trwała, ale również wytrzymała. Pompa wody spalinowa w dzisiejszych czasach jest jednak najbardziej pożądana, ponieważ ma najwięcej zalet i jest dość solidna.

Źródło: https://barracuda.sklep.pl/