Tania nauka angielskiego

0
1004

Ilekroć słyszymy o rzeczach takich jak nauka angielskiego, tylekroć wydaje się nam, że zagadnienie to jest dosyć oczywiste i obarczone żadnym komplikacjami, które zmuszałyby nas do mniej lub bardziej wnikliwej refleksji. Oczywiście jest to mniemanie jak najzupełniej błędne, i naprawdę niewiele potrzeba, aby tę błędność przekonywująco wykazać. Rzeczą oczywistą jest, że nie każda nauka angielskiego jest taka sama, i że- w konsekwencji- niestety istnieją i takie szkoły języków, których nie należy obdarzać zaufaniem. To, o czym tutaj mówię, jest faktem stwierdzonym i nie ulegającym jakiejkolwiek negacji, dlatego głównym przedmiotem tego krótkiego tekstu będzie zagadnienie inne. Jakie? Postaram się opisać sposoby, na które można odróżnić szkołę języków rzetelną od tej, która jest nierzetelna i której dla naszego własnego dobra powinniśmy unikać. Jeżeli chcemy wiedzieć, czy nauka angielskiego którą się interesujemy naprawdę jest godna naszej uwagi, powinniśmy przede wszystkim porozmawiać z kimś, kto miał okazję z tej danej nauki korzystać. Jest to sposób najprostszy a przy tym wszystkim dosyć skuteczny.

http://www.ubiesa.pl/